Jdi na obsah Jdi na menu
 


Význam motívu tetování

 

cerne-srdce.jpg

 

Černé srdce většinou zpodobňuje

probodnute-dykou.jpgsmutek nebo truchlení.    

probodnute-dykou.jpg

                                                                       Probodnuté dýkou.Tato varianta obvykle značí lásku zrazenou a je mocným symbolem srdce zrazeného nebo truchlícího.

                                                                      

                              

 

 

 

 

prostrelene-sipem.jpg                

Prostřelené šípem.Šíp je symbolem směrovaného proudu energie a pronikání.Ve spojení se srdcem představuje trýzeň lásky.

 

        

svate-srdce.jpg  Svaté srdce.

Nejsvětější srdce je symbolem altruismu,zbožnosti a pochopení.Utěšuje v žalu a přináší radost a štěstí.

 

 

 

 

 

 

zlomene-srdce.jpg Zlomené srdce vyjadřuje ztrátu lásky,neopětovaný nebo odmítnutý cit a zároveň bolest,kterou taková ztráta nositeli způsobuje.

 

 

amor.jpgAmor

V římske mytologii byl Amor,/Kupid/,bohem erotické lásky.V populární kultuře se většinou zpodobňuje,jak střílí z luku,aby v zasaženém člověku probudil lásku.Má sice podobu malého andílka,ale nepojí se k žádnemu náboženství.

 

 

cherubini.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Andělské bytosti zvané cherubové nebo cherubíni,mívají podobu okřídleného dítěte,obvykle mužského pohlaví.Jejich křídla značí roli poslů nebo průvodců.Dnes jsou častým námětem památeční tetováže upomínající na ztrátu milovaného člověka,zvláště dítěte.

stromy.jpg   Stromy jsou mocným symbolem regenerace a omlazení i živou připomínkou střídaní ročních dob a životních období.Keltové věžili,že stromy mají duši a jsou to živé bytosti.V keltském umění se větve a kořeny stromů často proplétaly jako mocný symbol propojenosti vědomého a nevědomého světa.

 

 

lilie.jpg Lilie

Dlouhé bíle okvětní plátky lilií evokují čistotu a nevinnost,tvar květu ale navozuje i asociace s erotickou láskou a plozením.

 

lotos.jpgLotos symbolizuje znovuzrození,ale nemá jen náboženský význam,představuje dobro,pravdu a krásu a vyjadřuje šťastný osud,vnitřní mír a osvobození.

sedmikraska.jpg Sedmikráska jako velmi nenápadná a obyčejná květina,rostoucí na každé louce,symbolizovala nevinnost.Vysřídala v této roli dřívější lilii jako květina daleko skromnější a méně exotická.

 

ruze.jpg  Růže

Ze všech květinových motívů zpodobňují tatéři nejčastěji růže.Zajímavé je,že muži je mají téměř stejně rádi jako ženy.Na západě vyjadřuje lásku,a to především lásku čistou.Nade všemi květinami kraluje jako ta nějmilovanější,symbol hlubokého citu,nepoškvrněnosti a čistoty.Svoji symboliku má i barva růže.Žlutá je pro radost,bíla značí úctu,světle růžová obdiv nebo soucit,oranžová znamená nadšení.

voda.jpgMotiv vody a vodních vln se často objevuje v asijském tetování.Také u Polynésanů tvoří voda tradičně výrazný grafický prvek.Voda jako element se považuje za ženský symbol a představuje také mocný impuls proměny.Dokáže odplavovat,rozpouštět,očisťovat,smývat a obnovovat.

 

ohen.jpgSíla ohně vyvoláva strach i obdiv.Plameny,které spalují mytického fénixe a skrze něž se znovu zrodí,symbolizují proměnu a znovuzrození.Tetování ohně může znamenat přerod,ničivou sílu,vášeň či světlo.Plameny pochodní,majáků a svíček evokují také naději,světlo a poznání.

 

 

 

kostky.jpgVytetované hrací kostky jsou metaforou života,protože tak jako nedokážeme ovlivnit nebo předpovědět,jaká čísla padnou,neumíme ani předpovědět budoucnost.I když kostky platí za symbol štěstí,v tetování se častěji objevují ve výjevech varujících před gamblerstvím,někdy v kombinaci s dalšími symboly pokušení,jako jsou hrací karty,alkohol,zbraně či ženy nevalné pověsti.

 

0339.jpgkoule-c.8.jpgOsmá koule je symbolem vrtkavosti osudu.jako tetovací motiv evokuje nebezpečí,život na ostří nože a odevzdání se do rukou osudu.

 

 

 

 

 

 

hudebni-motivy.jpg

Ke zpodobnění hudby lze v tetování použít velmi jednoduše noty,houslové klíče nebo úryvky notového zápisu,ale můžete si vymyslet i osobitější motiv s hudební symbolikou,třeba hudební nástroj.Rockeři mají odjakživa zálibu v kytarách a bubnech,zvlášť pokud z nich šlehají plameny.

 

 

gekon.pngGekon.Tito nevelcí ještěři často figurují v kmenovém tetování Polynésanů,kteří gekonům přičítají nadpřirozenou moc.Protože gekon patří mezi ještěry,kteří umějí z nebezpečí vyváznout tím,že odhodí ocas,vyjadřuje jeho totem princip sebazáchovy.

zaba.jpg  Motiv žáby se objevuje v tetování mnoha různych kultur.Evokuje schopnost přejít mohutným skokem z jednoho stavu vědomí do jiného a je také symbolem etapy vývoje,znovuzrození a plodnosti.

 

 

zralok.jpgNa Západě je žralok vníman jako nejdravější tvor na světě a jeho tetování je symbolem síly a odvahy.Námořníci považují motiv žraloka za ochranný.Býva posvátný a jeho schopnosti a síla vyvolávají spíš úctu než strach.

delfin.jpg Delfín symbolizuje píli,spásu,dobročinnost a lásku k bližnímu.

koi-kapr.jpgKoi kapr patří do kánonu japonského tetování a figuruje v japonských i čínskych mýtech.jako symbol představuje sílu vůle a odhodlání,moudrost,poznání a věrnost.Vytetovaný koi kapr,zejména v kombinaci s proudící vodou,je symbolem statečnosti,úspěchu a překonání překážek.Tetování koi kapra je populárním vyjádřením mužnosti.

 

skorpion.jpgVytetovaný štír většinou funguje jako mocný amulet,který svého nositele chrání před zlými duchy.Jedovatý osten na konci ocasu z něj učinil i symbol zrady,smrti,nebezpečí,bolesti a závisti.

 

scarabeus.jpg  Skarabeus je symbolem moci slunce,slunečního cyklu a zmrtvýchvstání.Jako ochranný amulet nosí štěstí a slouží coby průvodce v posmrtném životě.Častá je podoba se sokolími křídly.Pro posmrtný život je vruboun zárukou odpuštění.

026.jpg

 

 

 

jahoda.jpgDnes zrála a štavnatá červená jahoda symbolizuje plodnost,pokušení a vášeň.

 

 

 

pavuk.jpgŘíka se,že pavouček spuštěný na vlákně přináší štěstí,protože snáší na zem radost z nebe.Je také symbolem plodnosti a harmonie.

vazka.jpgDrobná vytetovaná vážka je křehké tjemství,větší obrázek odráží divokého a nespoutaného ducha.Co do symboliky obýva vážka dvě říše,vzduch a vodu a působení obou těchto živlů přenáší i na své nositele.Duch vážky náleží větru,který přináší změny,ztělesňuje poselství moudrosti a prozření a zprostředkováva komunikaci se světem živlů.

motyl.jpg

 Motýl není jen překrásný,ale skrýva v sobě i magii proměny.Symbol nestálosti a povrchnosti lidské duše,pro svůj krátky život byl v očích starověkých národů také vzorem pomíjivosti.Motýl představuje dále duši,která opustila tělo,protože zakuklení housenky a její přeměna v motýla symbolizuje vymanění z pout země a přerod ve vzdušnou bytost.

 

vcela.jpg

 Vcelku logicky se včela považuje i za symbol společenského řádu,píle a čistoty.Symbol dobra a naděje.Také symbolizuje rodinu a světskou moc.

vlastovka.gif

 

                                                                                                                                                                                          Vlaštovky ohlašují příchod jara a šťastných dob,a jsou proto symbolem naděje.Představuje také věrnost a oddanost,stálost a víru,odvahy,nebezpečí a budouci změny k lepšímu.

 

 

fenix.jpeg 

 

Pták fénix se ojevuje v mytologii starých Arabů,Řeků i národů Dálného Východu.V řeckých a egyptských příbězích představuje slunce,protože na konci každého dne umíra v plamenech a ráno opět povstáva.Symbolizoval vítězství života nad smrtí a nesmrtelnost.Mezi méně známe aspekty fénixe patří oddanost,dobrota,laskavost a spolehlivost.Plameny,které ho spalují,značí očistu a proměnu srze aheň a protivenství.

 

 

sova.jpegSovy vystupují jako ztělesnení duchovních vlivů.Pomocníky čarodějů.

 

 

orol.jpeg

 

Orel je odvěkým symbolem slunce.Nejvyšší symbol volnosti ducha,symbol moci,symbol vítězství světla nad temnotou.

 

 

kridla.jpg

 

Vytetovaný motiv křídel býva prodchnutý duchovní nebo fantaskní symbolikou.Ptačí křídla představují rychlost,povznesení,svobodu a touhu prosadit se.Křídla andělská symbolizují prozření,vedení a ochranu shůry a inspiraci.V křídlech motýlů,vážek,víl a mytických bytostí je ukrytá čarovná moc.

pirko.jpgVytetované ptačí pírko může symbolizovat schopnost vzlétnout,ať už v duchovním,citovém či tvůrčím slova smyslu.

 

kocka-pes.gif

Za tisíciletí,ktera uplynula od domestikace kočky starými Egypťany,si tyto malé šelmy získaly lásku a pohostinství lidí všude na světě.Mají hrdou povahu,rychle se zotavují a jednají vždy jako svobodní tvorové.

Pes je mocným symbolem oddanosti,ostražitosti a inteligence.Ke psovi patří nehynouci věrnost a láska ke svému pánovi.Časté je i památeční tetování jako vzpomínka na zemřelého rodinného miláčka.

 

tyger.jpg

Tygrům se připisují vlastnosti jako síla,dravost,vášeň,smyslnost,krása,rychlost,krutost a zúřivost.V Asii platí tygr za symbol moci,síly a královského postavení.Může být symbolem života i smrti,ale také zla a jeho slepé nebo ničivé síly.Kamenní tygři často střeží domy a budovy.

 

 

leopard.jpg

 

Svalnatý,ale elegantní,skrytě žijící noční tvor zvaný leopard či levhart je mistrem maskování,přežití a síly.Tetování s levhartem je zřetelně maskulinní,symbolizuje fyzickou sílu,rychlost,odvahu a vytrvalost.

 

 

lev.jpg

 

Symbol lva je velmi starý,nacházíme ho v náboženství a mytologii mnoha různych kultur a civilizací.Lev symbolizuje sílu slunce,boží nebo královskou   moc,vítězství,statečnost,hrdost,ušlechtilost,prohnanost,sílu,odvahu,

spravedlnost a ochranu.Jako vytetovaný motiv přenáší tyto vlastnosti na svého nositele,považuje se také za mocného strážce a ochránce.

 

 

cerna-kocka.jpg

Ve středověku se černé kočky považovaly za pomocníky čarodějnic a mnozí lidé v nich spatřovali převtělené démony.Tetování černé kočky může symbolizovat feminismus,nezávislost na mužích nebo obdiv k pohanské či pohanstvím inspirované víře.

 

medved.jpg

V šamanské víře je medvěd mocný zvířecí totem nebo duch,vystupuje v roli ochránce a přináší inspiraci.Medvědice je symbolem mateřské ochrany.K dalším vlastnostem,které medvěd evokuje,patří neústupnost v překonávání překážek,statečnost,samotářství.

 

 

 

vlk.jpg

Vlk představuje věčný boj o přežití tváří v tvář nezkrotným živlům,často symbolizuje ducha,kteráho je nutné zkrotit,ovládnout a zcivilizovat.Spojuje se z dravostí,prohnaností,krutostí a

čirým zlem,ale úzce spolupracujíci vlčí smečka je též symbolem věrnosti,odhodlanosti,přáteství a vítězství.

 

 

slon.jpg

V Africe i Indii byl slon atributem králů,císařů a šlechty vůbec a obávaným válečným zvířetem.Slon je symbolem moudrosti,věrnosti,síly a dlouhověkosti.

 

 

byk.jpg

 

 

 

 

Tetování s býkem vyjadřuje moc,sílu,vzkřísení z mrtvých,mužnost,plodnost,impulzivnost.Obraz býka evokuje také tyranii,zuřivost,tvrdohlavost,chtíč,brutalitu a ďábla.